Polityka Prywatności

Dots

SEKRETESSPOLICY

Tack för att du besöker hemsidan på: //stadago.se (vidare som: „Städago”, „Webb-Service” eller „Service”).
Läs igenom sekretesspolicyn,
Städago team


1) OM OSS

 1. Städagos ägare och administratör av personuppgifter som registreras på Webb-Servicen är Filip Kostrzewski som bedriver verksamhet under företaget Städago, är inskriven i Bolagsverket (Förteckning över företag i Konungariket Sverige). Verksamhetens adress samt adress för leveranser: Stamgatan 24, 12574 Älvsjö Sverige, skatteidentifieringsnummer: 871118-6133, e-mail adress: [email protected] samt telefonnummer: 0046 736 71 77 97 (vidare som: „Tjänsteleverantör”, „Administratör”).

2) ALMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Tjänstemottagarens personuppgifter behandlas i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter från den 29 aug 1997. (’’Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.’’) (kallas för: Lagen om skydd av personuppgifter) samt Lagen om e - tjänster från den 18 juli 2002.
 2. Tjänsteleverantören sorger för att skydda affärer av de personer vars uppgifter registreras och framförallt försäkrar om att samlade personuppgifter behandlas i enlighet med lagen; lagrade för markerade och lagliga ändamål samt inte utsatta för ytterligare bearbetning som är oförenligt med dessa ändamål; relevanta och adekvata i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas och lagras i en form som möjliggör identifiering av de registrerade inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med bearbetningen.
 3. Denna sekretesspolicy av Webb-Servicen är informativ vilket innebär att den inte är en källa av skyldigheter för Webb-Servicens Tjänstemottagare.
 4. Alla ord, uttryck samt akronymer som förekommer på sidan och börjar med en stor bokstav (t.ex. Tjänsteleverantör, Webb-Service, E-tjänst) ska tolkas enligt deras definition i Användarvillkoren av Webb-Servicen som finns på Webb-Servicens hemsida.
 5. Oavsett Tjänsteleverantörens skyldigheter är Tjänstemottagaren som bearbetar sina kunders personuppgifter genom Appen skyldig att följa gällande lagar om skydd av personuppgifter, särskilt de lagarna som handlar om det möjliga användningsområdet samt grunder för bearbetning av personuppgifter. Behandling av uppgifter av Tjänstemottagare får inte heller bryta mot bestämmelser och övriga användarvillkor från externa säljkanaler, inklusive handelsplattformar integrerade med Appen.

3) SYFTE OCH OMFATTNING AV DATAINSAMLING

 1. Mål, omfattning och kunddata som behandlas av tjänsteleverantören kommer alltid från de åtgärder som vidtagits av Tjänstemottagaren på Webb-Servicen. Exempelvis om Tjänstemottagaren tänker att använda Appen kommer hans/hennes personuppgifter att behandlas för att ingå avtalet om användning av Appen.
 2. Möjliga syften av Tjänsteleverantörens insamling av Tjänstemottagarnas personuppgifter:
  1. ingående och genomförande av avtal om användningen av Appen eller andra E-tjänster,
  2. direkt marknadsföring av Tjänsteleverantörens egna produkter eller tjänster.
 3. Tjänsteleverantören kan behandla Tjänstemottagarnas följande personuppgifter: företagsnamn; e-mail adress; telefonnummer; verksamhetsadress; VAT-nummer samt även - om användningen av E-tjänsten eller ingående av ett särskilt avtal kräver detta - kan även andra uppgifter som är nödvändiga för att ingå avtalet behandlas, uppgifterna finns angivna på Webb-Servicens hemsida. Vid Tjänstemottagarens användning av Newsletter behandlar Tjänsteleverantören Tjänstemottagarens e-post samt aktivitet på Webb-Servicen.
 4. Det kan vara nödvändigt att ange personuppgifter som nämns i ovanstående punkten för att ingå samt genomföra avtalet om tillhandahållande av E-tjänsten på Webb-Servicen. Varje gång omfattningen av personuppgifter som krävs för att ingå avtalet anges i förväg på Webb-Servicen, under användningen av Appen eller i policyn för användning av Webb-Servicen.
 5. Tjänsteleverantören behandlar också anonymiserade uppgifter i samband med användning av Webb-Servicen (t.ex. Tjänstemottagarnas antal) för att frambringa statistik av Appens användning. Dessa uppgifter har en kollektiv och anonym karaktär, d.v.s. de innehåller ej egenskaper som kan identifiera personer som använder Appen.

4) COOKIES OCH OPERATIV DATA

 1. Cookies (kakor) innebär små textinfo i form av textfiler som sänds genom servern och sparas på hemsidan av den som besöker Webb-Servicen (t.ex. på stationära och bärbara datorns hårddisk eller smartphones minneskort - beroende på vilken vara personen som använder vår Webb-Service använder). Ytterligare information om Cookies samt deras historia kan man bland annat hitta här: //sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka
 2. Tjänsteleverantören kan behandla uppgifter som finns i Cookies medan Webb-Servicens besökare använder den i följande syften:
  1. för att genomföra de grundläggande funktioner av Webb-Servicen, inklusive Appen sådana som identifiering av Tjänstemottagare som inloggade och för att upprätthålla inloggningsessionen, lagra dynamiska data, t.ex. statistik, sammanfattning;
  2. anpassning av Webb-Servicens innehåll till Tjänstemottagarnas individuella behov (t.ex. språk)
  3. sparandet av IP-adress, tidszon;
  4. hålla anonym statistik som visar hur man använder Webb-Servicen;
  5. sparandet av beställda Abonnemang samt även välfungerande av beställningsformulär;
  6. undersökningar av Webb-Servicens besökare beteendeegenskaper genom anonym analys av deras aktiviteter (t.ex. flera besök på vissa hemsidor, nyckelord och liknande) i syfte att skapa en bild av dem och ge dem reklam som är anpassade för deras förväntade intressen även när de besöker andra hemsidor i Googles Inc. reklamverksamhet samt Facebook Ireland Ltd. (remarketing)
  7. anpassa reklamens innehåll och publicera på Webb-Servicen de reklam som matchar Tjänstemottagarnas intressen.
 3. Som standard accepterar de flesta webbläsare som finns på marknaden att Cookies sparas. Alla har en möjlighet att definiera villkoren av användning av Cookies med hjälp av webbläsarens inställningar. Det innebär att man kan t.ex. begränsa till en viss del (exempelvis tidvis) eller stänga av helt sparande av Cookies - i det sista fallet kan det dock påverka vissa av Tjänstens funktioner.
 4. Webbläsarens inställningar för Cookies är viktiga för godkännande av Cookies användning på vår Webb-Service – i enlighet med lagarna ett sådant godkännande kan också uttryckas genom webbläsarens inställningar. Om godkännandet saknas borde man ändra webbläsarens inställningar för Cookies.
 5. Ytterligare informationer om hur man ändrar inställningar för Cookies samt hur man raderar dem i de mest populära webbläsare är tillgängliga i webbläsarens hjälpcenter samt på nedanstående hemsidor (det räcker att klicka på länken):
  1. webbläsaren Chrome
  2. webbläsaren Firefox
  3. webbläsaren Opera
  4. webbläsaren Safari
  5. webbläsaren Microsoft Edge
 6. Administratören använder Piwik Analytics tjänster på Webb-Servicen som levereras av företaget InnoCraft Ltd. (150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand). De tjänsterna hjälper administratören att analysera aktiviteterna på Webb-Servicen
 7. Lagrade data behandlas inom ramen för dessa tjänster på ett anonymt sätt (det är s.k. operativa data som möjliggör personens identifiering) för att generera statistik som hjälper att styra Webb-Servicen. Dessa uppgifter har en kollektiv och anonym karaktär, d.v.s. de innehåller ej egenskaper som kan identifiera personer som besöker Webb-Servicen. Genom att använda ovanstående tjänster på Webb-Servicen lagrar administratören sådana uppgifter som källor av erhållande av Tjänstemottagare samt deras beteende på Webb-Servicen, information om varor och webbläsare som används för att besöka sidan, IP samt domän, geografiska- samt demografiska- (ålder och kön) data samt intressen.
 8. Ytterligare informationer om reglerna för användning av ovanstående tjänster, inklusive regler för insamling och behandling av uppgifter finns här //piwik.org/privacy/.

5) GRUNDER FÖR DATABEHANDLING

 1. Det är frivilligt för Tjänstemottagaren att ange sina personuppgifter dock om man inte uppger uppgifter som finns angivna på Webb-Servicens hemsida samt inom Webb-Servicens användarvillkor och är nödvändiga för att genomföra avtalet om Appens användning eller om tillhandahållande av E-tjänsten resulterar i oförmågan att ingå detta avtal.
 2. Grunden för behandling av Tjänstemottagarens personuppgifter är behovet av avtalets genomförande eller vidtagande av åtgärder som begärs av Tjänstemottagaren innan avtalet ingås. Behandling av uppgifter i marknadsföringssyfte för att marknadsföra Tjänsteleverantörens egna produkter eller tjänster baseras på (1) Tjänstemottagarens förhandsgodkännande eller (2) uppfyllandet av de juridiskt legitima syften som genomförs av Tjänsteleverantören (i enlighet med punkt 23 lag 4 i lagen om skydd av personuppgifter, juridiskt legitima syften innebär framförallt direkt marknadsföring av Tjänsteleverantörens egna tjänster och produkter)

6) RÄTT ATT KONTROLLERA, HA TILLGÅNG TILL INNEHÅLLET AV SINA UPPGIFTER SAMT RÄTT ATT RÄTTA TILL DEM

 1. Kunden har rätt till tillgång till sina personuppgifter samt rätta till dem.
 2. Varje person har rätt att kontrollera behandling av uppgifter som gäller en och ingår i Tjänsteleverantörens datainsamling. Framförallt handlar det om rätt att: begära komplettering, uppdatering eller rättande av personuppgifter, tidsbegränsad eller permanent avstängning av behandling av dessa uppgifter eller borttagning av dessa uppgifter om de är ofullständiga, föråldrade, osanna eller samlades i strid med lagen eller inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in.
 3. Vid Tjänstemottagarens samtycke till behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring av Tjänsteleverantörens egna produkter eller tjänster kan samtycket återkallas när som helst.
 4. Om Tjänsteleverantören avser att behandla eller behandlar Tjänstemottagarens personuppgifter har personen uppgifterna gäller även rätt till (1) ansöka skriftligt om upphörandet av behandling av personuppgifter på grund av sin särskilda situation samt motivera ansökan eller till (2) att motsätta sig behandling av dessa uppgifter.
 5. För att utöva de rättigheter som beskrivs ovan kan man kontakta Tjänsteleverantören genom att skicka ett meddelande skriftligt eller genom e-post på Tjänsteleverantörens adress som anges i början av denna policy.

7) SLUTBESTÄMMELSER

 1. Webb-Servicen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Tjänsteleverantören rekommenderar att läsa igenom sekretesspolicyn på dessa webbplatser. Denna policy gäller endast denna Webb-Servicen
 2. Tjänsteleverantören vidtar tekniska samt organisatoriska åtgärder som garanterar skydd av behandlade personuppgifter. Detta skydd är lämpligt för hot samt kategori av skyddade uppgifter och framförallt skyddar uppgifterna från delning med obehöriga personer, övertagande av en obehörig person, behandling i strid med gällande lagar och förändring, förlust, skada eller förstörelse.

Tack för din noggranna läsning!
Vid frågor är vi alltid till ditt förfogande–kontakta oss.
Välkommen att samarbeta med oss,
Städago Team
08.07.2017