Terms of Use

Dots

ANVÄNDARVILLKOR

Tack för att du besöker webbplatsen som finns på //stadago.se (vidare som: „Städago”, „Webbtjänst” eller „Service”).

Städago är en app samt ett program som är tillgängligt tack vare Webbtjänsten som består av flera verktyg som underlättar kunden ledning av en städfirma. Den är också tillgänglig för chefer, tjänstemottagare samt tjänstemottagarens kunder för vilka erbjuds förenkling av ledning och arbete (vidare som: ‘’App’’, ‘’Städago App’’)

Dessa användarvillkor fastställer de allmänna principerna och villkor för användningen av Appen och Webbtjänsten. Dessa villkor reglerar först och främst regler för användning av Appen och Webbplatsen inklusive frågor om vårt ansvar om kunden beslutar att använda Städago.

Läs igenom sekretesspolicyn,
Städago team


1) OM OSS

 1. Städagos ägare heter Filip Kostrzewski som bedriver verksamhet under företaget Städago, inskriven i Bolagsverket (Förteckning över företag i Konungariket Sverige), verksamhetens adress samt adress för leveranser: Stamgatan 24, 12574 Älvsjö, Sverige, skatteidentifieringsnummer: 871118-6133, e-post: [email protected] samt telefonnummer: 0046 736 71 77 97 (vidare som: „Tjänsteleverantör”).
 2. Tjänsteleverantören leder Webbplatsen samt är ansvarig för ordentlig tillhandahållande av Servicens E-tjänster. Vid Tjänsteleverantören på Webbplatsen finns det också Tjänstemottagare - det är självständiga tredje man i förhållande till Tjänsteleverantören som med hjälp av Webbtjänsten kan använda E-tjänster som tillhandahålls genom Service samt använda dess ytterligare funktioner inklusive inköp av Abonnemang.
 3. Dessa Användarvillkor, Webb-service samt E-tjänster som tillhandahålls med hjälp av servicen är riktade enbart till entreprenörer, exklusive konsumenter.

2) DEFINITIONER

 1. De definitioner som används i dessa användarvillkor:
  1. ABONNEMANG – avgiftsbelagd tillgång till Appen i form av abonnemang med villkor som finns angivna i Användarvillkor för Service samt på Prislistan.
  2. APP, PROGRAM, APP/PROGRAM STÄDAGO – E-tjänst som är tillgänglig i Webb-servicen; app/program tillgängliga genom Webb-service som möjliggör Tjänstemottagaren med hjälp av sina funktioner att leda en städfirma. Den är också tillgänglig för chefer, kunder samt tjänstemottagarens arbetare för vilka erbjuds förenkling av ledning och arbete. Detaljerad beskrivning av funktioner, möjligheter, regler för verksamhet samt tjänster som är tillgängliga inom ramen för Appen finns med i Dokumentationen.
  3. PRISLISTA – prislista av planer av Abonnemanget som är tillgänglig på Webb-Servicens hemsida.
  4. DOKUMENTATION – funktionär beskrivning om funktioner, möjligheter, regler för verksamhet, tjänster och andra element som ingår i Webb-service samt App tillgänglig på Webb-Servicens hemsida.
  5. TJÄNSTAMOTTAGARENS KONTO – elektroniskt konto på Webb-Servicen som möjliggör Tjänstemottagaren tillgång till Appen samt användning av Appen i en omfattning som är i enlighet med Dokumentationen. Elektroniskt konto är en del av Appen och är markerat med en individuell e-postadress (e-mail adress) samt Tjänstemottagarens lösenord. Kontot utgör en samling av resurser och funktionaliteter som finns i Tjänsteleverantörens ICT system i vilket lagras angivna genom Tjänstemottagaren uppgifter samt informationer om hans aktiviteter i Appen.
  6. NEWSLETTER – E-Tjänst, elektronisk distributionstjänst som tillhandahålls av Tjänsteleverantören genom e-post e-mail som möjliggör alla Tjänstemottagare som använder den en automatisk mottagande av cykliska innehåll av efterföljande utgåvor av newsletter som innehåller info om nyheter om Appen samt Webb-Servicen från Tjänsteleverantören.
  7. WEBB-SERVICE, SERVICE, STÄDAGO – Tjänsteleverantörens Webb-Service tillgänglig under //stadago.se samt under underdomänen.
  8. E-TJÄNST – tjänst som tillhandahålls elektroniskt av Tjänsteleverantören för Tjänstemottagaren via WEBB-SERVICE i enlighet med Användarvillkoren.
  9. TJÄNSTEMOTTAGARE – (1) fysisk person med full rättskapacitet för vilken användning av Webb-Servicen (inklusive strävandet efter tillhandahållandet av tjänster) är direkt förknippad med den verksamhet personen driver (d.v.s. den som inte är en konsument i det här fallet); (2) en juridisk person; eller (3) organisatorisk enhet som inte är juridisk men lagen erkänner den enheten rättskapacitet; - som använder eller tänker använda E-Tjänster inklusive Appen som är tillgänglig på Webb-Servicen.
  10. TJÄNSTELEVERANTÖR – Filip Kostrzewski som driver verksamhet under Städago, inskriven i Bolagsverket (Förteckning över företag i Konungariket Sverige), verksamhetens adress samt adress för leveranser: Stamgatan 24, 12574 Älvsjö, Sverige, skatteidentifieringsnummer: 871118-6133, e-post: [email protected] samt telefonnummer: 0046 736 71 77 97.

3) ALLMÄNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR APPEN OCH WEBB-SERVICEN

 1. Städago underlättar Tjänstemottagaren ledning av en städfirma. Den är också tillgänglig för chefer, kunder samt Tjänstemottagarens kunder för vilka erbjuds förenkling av ledning och arbete med hjälp av sina funktioner. Detaljerad beskrivning av funktioner, möjligheter, driftsprinciper och tjänster som är tillgängliga i Appen anges i Dokumentationen.
 2. Tjänstemottagaren är skyldig att använda Städago och Appen på ett sätt som är förenligt med deras syfte, Dokumentationen, dessa Användarvillkoren samt på ett sätt som är förenligt med lagen och moralen med respekten för personliga rättigheter, personuppgifter samt upphovsrätt och immaterialrätt av Tjänsteleverantören, andra Tjänstemottagare och andra personer. Tjänstemottagaren får ej lov att leverera olagligt innehåll.
 3. De tekniska krav som är nödvändiga för att kunna samarbeta med IT-systemet, som används av Tjänsteleverantören:(1) dator, bärbar dator eller en annan enhet med tillgång till Internet; (2) tillgång till e-post; (3) webbläsare: Mozilla Firefox version 17.0 eller högre eller Internet Explorer version 10.0 eller högre, Opera version 12.0 eller högre, Google Chrome version23.0. eller högre, Safari version 5.0 eller högre, Microsoft Edge version 25.10586.0.0 eller högre (4) den rekommenderade minsta skärmupplösning: 1024x1024; (5) slå på möjligheten att spara Cookies samt använda JavaScript i webbläsaren.

4) E-TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA I SERVICEN

 1. Tjänstemottagaren kan använda Servicen enligt villkoren som anges i Användarvillkoren.
 2. Tjänstemottagaren kan använda följande E-Tjänster i Webb-Servicen:
  1. App;
  2. Newsletter.
 3. Tjänsteleverantören är skyldig att tillhandahålla E-Tjänsterna utan defekter på de villkor som anges i Användarvillkoren samt i Dokumentationen som finns på Webb-Servicens hemsida.
 4. Detaljerad beskrivning av E-Tjänster och hur de fungerar finns i Användarvillkoren och i Dokumentationen som finns på Webb-Servicens hemsida.

5) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN

 1. Man kan börja använda Appen efter att ha skapat Tjänstemottagarens Konto, d.v.s. efter att Tjänstemottagaren har gjort två steg – (1) fyllt i registreringsformulär, (2) klickat på verksamhetsområde.
 2. I registreringsformuläret är det nödvändigt att Tjänstemottagaren anger följande uppgifter: e-postadress, lösenord samt Tjänstemottagarens kortuppgifter: kortets nummer, giltighetsdatum samt CCV nummer. Användning av Appen samt dess olika funktioner kan kräva att Tjänstemottagaren uppger andra uppgifter - information om vilka uppgifter som krävs anges alltid på Webb-Servicens hemsida i Dokumentationen.
 3. Tjänstemottagaren är skyldig att uppdatera sina uppgifter som anges i Appen om de ändras.
 4. Att ingå avtalet om tillhandahållande av E-Tjänsten som innebär användning av Appen mellan Tjänsteleverantören och Tjänstemottagaren sker när Tjänstemottagaren klickar på verksamhetsområdet som beskrivs i punkten 5.1 i dessa Användarvillkor. Avtalet ingås tills vidare. Tjänstemottagaren har rätt att säga upp avtalet vid slutet av varje månads abonnemangsperiod. Uppsägning bör ske genom borttagning av Tjänstemottagarens Konto inom ramen för tekniska alternativ tillgängliga i Servicen.
 5. Detaljerad beskrivning av funktioner, möjligheter, regler för verksamhet samt tjänster som är tillgängliga inom ramen för Appen samt inom ramen för planer av Appens Abonnemang finns med i Prislistan samt Dokumentationen.
 6. Innan man börjar använda Appen samt medan man använder den är Tjänstemottagaren skyldig att ta del av den Dokumentation som finns på Webb-Servicens hemsidor.
 7. Tjänstemottagaren är skyldig att använda Appen i enlighet med lagar, dessa Användarvillkor, Dokumentationen samt i enlighet med dessa Användarvillkor samt separata användarvillkoren för mobilappen.
 8. Tjänstemottagaren som behandlar sina kunders personuppgifter med hjälp av Appen är skyldig att följa gällande lagar om skydd av personuppgifter, i synnerhet om den eventuella omfattningen och grunden för deras behandling.
 9. Tjänstemottagaren får möjliggöra användning av Appen för personer som Tjänstemottagaren själv väljer ut. Vid ett sådant val är Tjänstemottagaren ansvarig för alla aktiviteter som utförs av den personen. Tjänstemottagaren som tillåter en annan person att använda Appen är skyldig att bekanta denna person med dessa Användarvillkor samt se till att personen följer dessa Användarvillkor.
 10. Om Tjänstemottagaren ger sina anställda tillstånd att använda Appen är Tjänstemottagaren skyldig att meddela varje anställd att Tjänsteleverantören kan kolla lokalisationen när man loggar in på Appen.
 11. Tjänstemottagaren har alltid en möjlighet utan att ange anledning att sluta använda Appen genom att skicka en ansökan till Tjänsteleverantören särskilt genom ett kontaktformulär, e-post till: [email protected] eller skriftligt till: Stamgatan 24, 12574 Älvsjö, Sverige. Tjänstemottagaren kan också själv sluta använda Appen genom att ta bort Tjänstemottagarens Konto genom alternativ som är tillgängliga inom ramen för kontot. Om man väljer att sluta använda Appen under pågående Abonnemang Tjänsteleverantören betalar inte tillbaka medel i proportion till den oanvända perioden. Uppsägning av Appen innebär också borttagning av alla uppgifter samt innehåll som angetts av Tjänstemottagaren, inklusive uppgifter och informationer om hans kunder och anställda.
 12. Tjänstemottagaren har alltid en möjlighet utan att ange anledning att sluta använda Appen genom att skicka en ansökan till Tjänsteleverantören särskilt genom ett kontaktformulär, e-post till: [email protected] eller skriftligt till: Stamgatan 24, 12574 Älvsjö, Sverige. Tjänstemottagaren kan också själv sluta använda Appen genom att ta bort Tjänstemottagarens Konto genom alternativ som är tillgängliga inom ramen för kontot. Om man väljer att sluta använda Appen under pågående Abonnemang Tjänsteleverantören betalar inte tillbaka medel i proportion till den oanvända perioden. Uppsägning av Appen innebär också borttagning av alla uppgifter samt innehåll som angetts av Tjänstemottagaren, inklusive uppgifter och informationer om hans kunder och anställda:
  1. När Tjänstemottagaren bryter mot dessa Användarvillkor eller användarvillkor och andra användarvillkor gällande externa säljkanaler, inklusive handelsplattformar integrerade med Appen.
  2. När Tjänstemottagaren är försenad med betalningen till Tjänsteleverantören.
  3. När Tjänstemottagarens beteende påverkar Tjänsteleverantörens eller Webb-Servicens rykte.
 13. Inaktiveringen av kontot kan tidsbegränsas av Tjänsteleverantören eller vara under obestämd tid. Under Inaktiveringen av användningen av Appen är det inte möjligt att använda den.
 14. Vid Inaktiveringen av användningen av Appen som varar längre än 30 dagar utan att några anledningar till Inaktiveringen anges kan Tjänsteleverantören säga upp avtalet direkt.
 15. Tjänsteleverantören oavsett rätten för Inaktivering av Appens användning kan säga upp avtalet om Appens användning utan anledning med 14 dagars period.

6) BETALNINGAR I WEBB-SERVICEN

 1. Tjänsteleverantören tillåter betalning i Servicen med hjälp av betalkort genom att pengarna dras varje månad från det kort som registrerats av Tjänstemottagaren under skapandet av kontot. Transaktionerna sker genom tjänsten Stripe.com som drivs av företaget Stripe, Inc. (adress: 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA, webbsida: //stripe.com/).
 2. Abonnemangens priser som finns på Servicens sidor är netto priser och anges i den angivna valutan på Servicen.
 3. Betalning för Abonnemanget för användning av Appen görs månadsvis.
 4. Tjänsteleverantören kommer att ge Tjänstemottagaren en e-faktura och skicka den till den tidigare angivna av Tjänstemottagaren e-postadressen. Kunden accepterar användning av e-fakturor. Fakturan kräver att Tjänstemottagaren tidigare anger inom ramen för kontot sina faktureringsinformationer.

7) ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR NEWSLETTER

 1. Användning av Newsletter är gratis. Tjänstemottagaren som använder Appen får Nedställer.
 2. Tjänstemottagaren har alltid en möjlighet utan att ange någon anledning att sluta använda Newsletter genom att skicka en ansökan till Tjänsteleverantören särskilt genom e-post till: [email protected] eller skriftligt till: Stamgatan 24, 12574 Älvsjö, Sverige. Man kan också markera rätt alternativ i Appens inställningar för att avsluta prenumerationen.
 3. Oavsett användning av Newsletter kommer Tjänstemottagaren att få systemmeddelanden från Tjänsteleverantören som innehåller tekniska informationer som gäller Appen samt avbrott och tekniska fel i Appen och Webb-Servicen samt info om Appens och Webb-Servicens uppdateringar.

8) KONTAKT MED TJÄNSTELEVERANTÖREN

 1. Den mest populära kontaktformen med Tjänstemottagarna är kontaktformulär, e-post (e-mail: [email protected]) samt traditionell post (Stamgatan 24, 12574 Älvsjö, Sverige) genom vilka Tjänstemottagaren kan utbyta med oss informationer som gäller användning av Städago. Tjänstemottagarna kan kontakta oss också genom andra lagliga sätt.

9) WEBB-SERVICENS REKLAMATIONER

 1. Reklamationer som gäller Appen och Webb-Servicen kan skickas av Tjänstemottagaren genom e-post (via mail) till: [email protected] eller skriftligt till: Stamgatan 24, 12574 Älvsjö, Sverige eller med hjälp av kontaktformulär som finns i Servicen.
 2. Tjänsteleverantören rekommenderar att ange i reklamationen följande: (1) information samt omständigheter som gäller föremålet som reklameras, särskilt typ och datum av felet; (2) Tjänstemottagarens krav; samt (3) kontaktuppgifter till den som reklamerar - det underlättar och gör Tjänsteleverantörens behandling av reklamationen snabbare. Angivna i föregående meningen krav är endast rekommendationer och påverkar inte effektiviteten av reklamationer som görs utan den rekommenderade beskrivningen av reklamationen.
 3. Tjänsteleverantören kommer att ta hänsyn till reklamationen direkt - inte mer än 14 dagar från inlämningen av reklamationen.

10)YTTERLIGARE BESTÄMMELSER I AVTALET

 1. Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet som han ingått med Tjänstemottagaren under 14 dagar från ingåendet av avtalet. Uppsägning av avtalet i detta fall kan ske utan att ange anledning och ger ingen möjlighet till Tjänstemottagaren att kunna ställa krav på Tjänsteleverantören.
 2. Tjänsteleverantören har alltid rätt att verifiera sanning, noggrannhet och tillförlitlighet av informationer som angetts av Tjänstemottagaren. För verifiering kan Tjänsteleverantören bl.a. kräva från Tjänstemottagaren skan av certifikat, intyg eller andra dokument som är nödvändiga för att genomföra verifieringen.
 3. Att man slutar använda Appen ger inte Tjänstemottagaren rätt till att få tillbaka pengarna för den oanvända perioden av Abonnemanget.
 4. Tjänsteleverantören garanterar ej att Servicen och Appen är fria från fel eller att Tjänstemottagaren kommer kunna använda Appen utan problem eller störningar. Dessutom med hänsyn till utveckling av ny teknik av dataintrång och attack på webben kan Tjänsteleverantören inte garantera att Servicen och Appen kommer att vara fria från mottaglighet för intrång och attacker.
 5. Tjänsteleverantören tillgängliggör Servicen i Appen i en form som de levererades och ger inga underförstådda eller öppet uttryckta garantier när det gäller användbarhet till konkreta tillämpningar. Tjänsteleverantören och hans leverantörer ansvarar aldrig för skador eller andra personers lagbrytning som direkt eller odirekt orsakats av Appen, inklusive skador som orsakats av omöjligheten av användning, avbrott eller återkommande, tillfälliga eller speciella skador av olika slag, inklusive med förlust av vinster eller kostnadsreduktion oavsett om representant av Tjänsteleverantören blev informerad om att en sådan skada kan uppstå eller krav från en annan person. Inga begränsningar som finns i dessa Användarvillkor begränsar ej Tjänsteleverantörens ansvar på grund av bortgång eller förlust av hälsa på grund av avsiktlig handling av Tjänsteleverantören.
 6. Tjänsteleverantören verifierar ej tillförlitlighet, korrekthet och sanning av innehåll som Tjänstemottagaren uppger i Appen samt sättet av hans användning av Appen och Appens funktionalitet. Tjänstemottagaren använder Appen, anger innehåll i Appen samt använder Appens funktionalitet på sitt eget ansvar.
 7. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador och icke-uppfyllande av skyldigheter som orsakats av olika fel, tekniska problem samt avbrott.
 8. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador och icke-uppfyllande av skyldigheter som beror på force majeure eller andra orsaker som ligger utanför kontrollen av Tjänsteleverantören.
 9. Tjänsteleverantören är aldrig juridiskt ansvarig gentemot Tjänstemottagaren för skador som orsakats på grund av användning, fel användning eller omöjlighet av användning av Appen oavsett hur skadorna uppstod och vad de gäller, oavsett om det är avtalsansvar, skadeståndsrättsligt ansvar eller en annan även om Tjänsteleverantören visste, borde ha vetat eller blev informerad om att sådana skador kan uppstå.
 10. Tjänsteleverantören är skyldig gentemot Tjänstemottagaren, oavsett dess rättsliga grund, endast när det gäller summan av betalda till Tjänsteleverantören avgifter för användning av Servicen för sista året, inklusive Appen. Tjänsteleverantören ansvarar alltså bara när det gäller typiska och verkliga förutsägbara skador under ingåendet av avtalet exklusive förlorade förmåner.

11)UPPHOVSRÄTT

 1. Upphovsrätt samt immateriella rättigheter av Webb-Servicen och Appen som helhet samt dess olika delar inklusive innehåll, grafik, spår, mönster och märken som finns i den hör till Tjänsteleverantören eller andra berättigade enheter och skyddas av upphovsrättslagen och andra bestämmelser i gällande lagen. Webb-Servicens och Appens skydd inkluderar alla former av dessa enheter.
 2. Strukturen, organisationen samt Servicens och Tjänsternas källkod är Tjänsteleverantörens och hans leverantörer värdefulla affärshemlighet. Webb-Servicen och Appen ska behandlas som varje spår som skyddas av upphovsrättslagen. Tjänstemottagaren har ej rätt att kopiera Webb-Servicen, Appen eller Dokumentationen med undantag när det tillåts av bindande bestämmelser i lagen. Tjänstemottagaren är också skyldig att inte modifiera, adaptera, översätta, dekryptera, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka bestämma Webb-Servicens eller Appens källkod med undantag när det tillåts av bindande bestämmelser i lagen.
 3. De enskilda elementen i Appen kan bli föremål för separata användarvillkor och användningsregler - i detta fall, är Tjänstemottagaren skyldig att följa dem.
 4. Tjänstemottagaren som använder Webb-Servicen och Appen får ingen upphovsrätt till Webb-Servicen och Appen. Tjänstemottagaren får endast - enligt de villkoren som anges i Användarvillkoren samt i ett separat avtal om Appens användning - icke-överförbar och icke-exklusiv licens som ger rätt att använda Webb-Servicen och Appen på ett sätt som överensstämmer med dess mål, Dokumentationen, dessa Användarvillkor samt på ett lagligt sätt och god moral med hänsyn till respekt för personliga egendomar, personuppgifter samt upphovsrätt och Tjänsteleverantörens intellektuella egendomar, andra Tjänstemottagare samt andra personer.
 5. Licensen vid den kostnadsbara planen av Appen ges när Abonnemanget betalas för en bestämd tid - enligt den betalda Abonnemanget. Licensen ges i hela Världen.
 6. Licensen tillåter inte Tjänstemottagaren att sälja, hyra ut, låna ut, leasa, licensiera, samt utlåning av Appen som helhet och dess enskilda komponenter.
 7. Tjänsteleverantören kan säga upp licensen direkt om Tjänstemottagaren bryter mot dessa Användningsvillkor.
 8. Tjänsteleverantörens och andra enheters varumärken bör användas i enlighet med gällande lagstiftning.

12)TEKNISKA AVBROTT

 1. Tjänsteleverantören strävar efter att Servicen och Appen ska fungera korrekt och utan avbrott. På grund av Appens komplexitet samt externa faktorer som inte beror på Tjänsteleverantören (t.ex. DDOS attacker - distributed denial of service) är det möjligt att tekniska fel som omöjliggör eller begränsar Appens funktionalitet uppstår. Tjänsteleverantören kommer i sådana fall att vidta alla möjliga och motiverade åtgärder som ska begränsa negativa följder av sådana händelser i den högsta möjliga graden.
 2. Förutom avbrotten som orsakas av tekniska fel kan det också uppstå tekniska avbrott under vilka skall Tjänsteleverantören vidta åtgärder som ska utveckla Appen och dess skydd mot tekniska fel.
 3. Tjänsteleverantören är skyldig att planera tekniska avbrott på ett sätt som är minst jobbigt för Tjänstemottagarna. Framförallt ska det planeras under nattiden och endast för den tid som är nödvändig för att Tjänsteleverantören ska kunna utföra nödvändiga åtgärder. Tjänsteleverantören är skyldig att informera Tjänstemottagarna om planerade tekniska avbrott i förväg.
 4. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för skador och icke-uppfyllande av skyldigheter som beror på olika tekniska fel samt tekniska avbrott som nämns i detta stycket av Användarvillkoren.

13) BEMYNDIGA NÅGON ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER

 1. Tjänstemottagaren ger Tjänsteleverantören rätt enligt artikel 31 lag från 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (text jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) som kallas vidare ‘’Lag’’ om behandling av personuppgifter för vilken Tjänstemottagaren är administratören av uppgifter i enlighet med Lagen och vilka behandlas med hjälp av Appen.
 2. Tjänsteleverantören är skyldig att behandla uppgifter som har getts honom av Tjänstemottagaren med hjälp av Appen i enlighet med Lagen samt dessa Användarvillkor samt endast det syfte och omfattning som möjliggör Tjänstemottagaren användning av Appen.
 3. Tjänsteleverantören är skyldig att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar skydd av behandlade personuppgifter genom en lämplig för hot och kategori av uppgifter som skyddas och framförallt bör han skydda uppgifterna från spridning till obehöriga, övertagande av en obehörig person, behandling med brott mot lagen, någon förändring, förlust, skada eller förstörelse. Tjänsteleverantörens skyldighet som anges i föregående meningen befriar inte Tjänstemottagaren från skyldigheten att självständigt uppfylla skyldigheter som krävs av lagar och uppförandenormer om skydd av personuppgifter.

14) SLUTLIGA BESTÄMMELSER

 1. Avtalen som ingås genom Städago är i enighet med svensk lag.
 2. Dessa Användarvillkor omfattas ej av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor, vars tillämpning härmed uttryckligen utesluts.
 3. Om någon av bestämmelserna i Användarvillkoren visar sig vara delvis eller helt ogiltig förblir övriga bestämmelser giltiga. Tjänsteleverantören och Tjänstemottagaren blir skyldiga att på begäran av någon av dem ersätta de ogiltiga bestämmelserna med bestämmelser vars rättsverkan och ekonomisk effekt liknar mest de bestämmelserna som byts ut.
 4. Ändring av Användarvillkor - Tjänsteleverantören har rätt att ändra Användarvillkoren. Ändrade Användarvillkoren är bindande för Tjänstemottagaren om han blev korrekt informerad om förändringarna och inte sagt upp avtalet inom 14 dagar från att ha fått beskedet.
 5. Alla konflikter mellan Tjänsteleverantören och Tjänstemottagaren blir behandlade i den närmaste domstolen för Tjänsteleverantörens adress.
 6. Vid frågor som inte omfattas av dessa Användarvillkor gäller det att vända sig till gällande svenska lagar.

Tack för din noggranna läsning!
Vid frågor är vi alltid till ditt förfogande–kontakta oss.
Välkommen att samarbeta med oss,
Städago Team
08.07.2017